Tuesday, December 7, 2010

၀န္ထမ္းမ်ားကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ အႏိုင္က်င့္ ေစာ္ကားေနတဲ့ ဗဟိုမန္ေနဂ်ာ ဗိုလ္မွဴးေမာင္ညိမ္း အေၾကာင္း


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မတရားအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ နအဖေပၚလစီအရ စစ္တပ္မွ အရာရွိမ်ားကို အရပ္ဘက္သို ့ ေျပာင္းလဲတာ၀န္ခ်ရာတြင္ အဆိုပ္ စစ္တပ္မွ အရာရွိေဟာင္းမ်ားသည္ အရပ္ဘက္သို ့ ေျပာင္းလဲလာၾကေသာ္လည္း အရပ္ဘက္ရံုးမ်ားတြင္ အရပ္သား၀န္ထမ္းမ်ားကို ဆက္ဆံရာတြင္ စစ္သား စိတ္မေပ်ာက္ပဲ စစ္တပ္ဆန္ဆန္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေနမွဳေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အဆင္မေျပမွဳမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ ၀န္ထမ္းေလာကတြင္ မ်ားစြာ ျဖစ္ပ်က္လ်က္ရွိပါသည္။
ယခုလည္း သစ္ေတာေရးရာ၀န္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အမွတ္ (၈၈)၊ ေျခာက္မိုင္ခြဲ ျပည္လမ္း ရန္ကုန္ျမိဳ ့ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္မွဳ ဗဟိုဌာန (I.B.C) ၏ ဗဟိုမန္ေနဂ်ာျဖစ္ေသာ ဗိုလ္မွဴးေမာင္ညိမ္းဆိုသူသည္ လက္ေအာက္၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚ လူ ့ဂုဏ္သိကၡာညိွဳးႏြမ္းေအာင္ လူမဆန္စြာ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္မွဳမ်ား ရွိေနေႀကာင္း ကုန္သြယ္မွဳ ဗဟိုဌာန (I.B.C) ၀န္ထမ္းအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ေျပာဆိုေနႀကေႀကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
၄င္း ဗိုလ္မွဴး ေမာင္ညိမ္းသည္ လက္ေအာက္၀န္ထမ္းမ်ားကို ရံုးလုပ္ငန္းကိစၥမ်ားတြင္သာမက မိမိကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥမ်ားပါ ခိုင္းေစျပိး တိုခိုင္းေစမွဳမ်ားကို ၄င္းစိတ္ိအခန္ ့မသင့္ပါက ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဳးလြန္ေစာ္ကားသည္အထိ ျပဳမွဳေနေႀကာင္း သိရွိရပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္ရွိ ကုန္သြယ္မွဳ ဗဟိုဌာန (I.B.C) စားေသာက္ဆိုင္ခြဲတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူ ေမာင္ေက်ာ္သူထင္အား ဗိုလ္မွဴးးေမာင္ညိမ္းမွ မ်စ္ခ်ဥ္ကန္ျပဳလုပ္ရန္ ေစခိုင္းခဲ့ရာတြင္ အခ်ိဳးမေျပဟုဆိုကာ ဆဲဆိုျပီး ဦးေခါင္းအား သစ္သားေခ်ာင္းျဖင့္ ရုိက္ႏွက္ခဲ့ရာ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူ ေမာင္ေက်ာ္သူထင္မွာ ဦးေခါင္းကြဲသျဖင့္ ဦးေခါင္းဒါဏ္ရာအတြက္ ေဆးခန္းတြင္ ခ်ဳပ္ယူရသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ေႀကာင္း မ်က္ျမင္မ်ားမွ ေျပာႀကားပါသည္။ သို ့ရာတြင္ ေမာင္ေက်ာ္သူထင္၏ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားထဲမွ အခ်ဳိ ့သည္ ဗိုလ္မွဴးေမာင္ညိမ္း လက္ေအာက္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေနရသျဖင့္ ေမာင္ေက်ာ္သူထင္မွ သူ ့ ေဆြမ်ိဳးမ်ားကို ဗိုလ္မဴးေမာင္ညိမ္းမွ အညိဳးထားကာ အလုပ္ျဖဳတ္ပစ္မည္စိုးသျဖင္ ယင္းျဖစ္စဥ္အား သက္ဆိုင္ရာသို ့ တိုင္ျကားမွဳမျပဳရဲဘဲ ေရငံုနဳတ္ပိတ္ေနခဲ့ရေႀကာင္း နီးစပ္သူမ်ားမွ ေျပာႀကားပါသည္။
ထို ့ အျပင္ ေမာင္ေက်ာ္သူထင္၏ ဇနီးျဖစ္သူ ကုန္သြယ္မွဳ ဗဟိုဌာန (I.B.C) ၏ ၀န္ထမ္း မဇင္ေလးမြန္အား မိုက္ခရိုဖုံး ျပဳျပင္ခိုင္းရာတြင္ အဆင္မေျပဟုဆိုကာ အဆိုပါ ဗိုလ္မွဴးေမာင္ညိ္မ္းမွ မဇင္ေလးမြန္အား လဲက်သည္ေစအထိ ပါးရိုက္ခဲ့ေႀကာင္း သိရွိရပါသည္။
အဆိုပါ ကုန္သြယ္မွဳ ဗဟိုဌာန (I.B.C) ရံုးတြင္ ဥပေဒႏွင့္ မညီေသာ ဗိုလ္မွဴး ေမာင္ညိမ္း၏ နဳတ္မိန္ ့ျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အပိုဆုေႀကး (Bonus) မ်ားအား ထုတ္မေပးျခင္း၊ ကုန္သြယ္မွဳ ဗဟိုဌာန (I.B.C) တြင္ အလုပ္၀င္သူ မည္သူျဖစ္ေစ မွတ္ပံုတင္အား ဗိုလ္မွဴးေမာင္ညိမ္းမွ သိမ္းဆည္းထားျပီး အလုပ္ထြက္ျပီး ေျခာက္လႀကာျမင့္သည္အထိ မွတ္ပံုတင္အား ျပန္မေပးျခင္း စသည္ ဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ မမွန္ကန္ေသာ စည္းကမ္းမ်ားလည္း ခ်ထားေႀကာင္း သိရွိရသည္။
ဗိုလ္မွဴးးေမာင္ညိမ္းသည္ နအဖသစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးႏွင့္ ပနာသင့္သူတစ္ဦးျဖစ္ျပိး အဆိုပါ နအဖသစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးမွ ၄င္းအား ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံကာ အကာအကြယ္ေပးေနေႀကာင္း နီးစပ္သူမ်ားမွ ေျပာႀကားႀကပါသည္။
အဆိုပါ ကုန္သြယ္မွဳ ဗဟိုဌာန (I.B.C) ရံုးတြင္ ၀န္တမ္းဦးေရ (၆၀) ဦးခန္ ့ ရွိရာတြင္ အေယာက္ (၄၀) ဦးခန္ ့မွာ ဗိုလ္မွဴးေမာင္ညိမ္း၏ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ေစာ္ကားမွဳကို မတရားခံခဲ့ရသူမ်ား ျဖစ္ႀကေႀကာင္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အေျခအေန အေႀကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေႀကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာမွဳ ျဖစ္မွာ စိုးရိမ္ျပီး သက္ဆိုင္ရာသို ့ တိုင္ႀကားမွဳ မျပဳရဲႀကဘဲ ေခါင္းငုံ ့ခံေနခဲ့ႀကရေႀကာင္း သိရွိရပါသည္။
အဆိုပါ ရိုင္းစိုင္းယုတ္မာသူ အာဏာရာထူးျဖင့္ အႏိုင္က်င့္ေစာ္ကားသူ ဗိုလ္မွဴးေမာင္ညိမ္းဆိုသူအား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ ့(I.L.O) သို ့ ၄င္း၏ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း မတရားအႏိုင္က်င့္မွဳမ်ားအတြက္ တိုင္ႀကားသြားမည္ ျဖစ္ေႀကာင္း သိရွိရပါသည္။ အဆိုပါ အာဏာရာထူးျဖင့္ အႏိုင္က်င့္ေစာ္ေကားေနသူမ်ားအား ျပည္သူမ်ားမွလည္း လိုအပ္သလို ဒဏ္ခတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ကိုလည္း တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။
၀န္ထမ္းမ်ားအား မတရားအႏိုင္က်င့္ဆက္ဆံေနေသာ ဗိုလ္မွဴးေမာင္ညိမ္းဆိုသူအား အမ်ားသူငွာ သိရွိေစရန္အတြက္ ဓါတ္ပုံႏွင့္တစ္ကြ ေဖၚျပလိုက္ပါသည္။
"August8888"
Rest of your post

0 comments: