Saturday, December 18, 2010

“ရက္စက္ခံၾကရေတာ့မည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ကိုယ္၀န္ေဆာင္တို႔ ဘ၀”

တကယ္လို႔သာ အလုပ္္သမား၀န္ႀကီး ခ်လမ္ခ်ဳိင္းဆရီယြန္ က သာ ဆက္လုပ္မယ္ဆိုရင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ သမားေတြအားလံုးဟာ သူတို႔ေနရင္းတိုင္းျပည္ကို ျပန္ပို႔ခံ ၾကရပါလိမ့္မယ္။

ရွင္တို႔သာ အဲဒီကိုယ္၀န္ေဆာင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားတ ေယာက္ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ဘာလုပ္မွာပါလဲ။ စဥ္းစားၾကည့္ပါ ရွင္တို႔မွာ ကိုယ္နဲ႔တြဲေနတဲ့ သူကို ကာကြယ္မႈရွိ လိင္ဆက္ဆံမႈရေအာင္ေျပာဆိုႏိုင္တဲ့စြမ္း အားမရွိဘူးဆိုရင္၊ ကိုယ့္ဘ၀ဟာ ဖိႏွိပ္မႈေတြ အေၾကာက္တရားေတြေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္ ခံရမႈ၊ လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာအရ မေတာ္မတရား အျပဳခံရမႈအားလံုးကို အျပဳခံရႏိုင္တဲ့ အေျခအေနျဖစ္ေနရင္ ဆိုၿပီးစဥ္းစားၾကည့္ပါ။

ကေလးတေယာက္ေမြးျမဴျပဳစုဖို႔မတတ္ႏိုင္တဲ့အေျခအေနမွာ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈ၊ ဆိုး၀ါး တဲ့ဆင္းရဲျခင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအရ မတရား ရက္ရက္စက္စက္ျပဳမူခံရဖို႔သာရွိတဲ့ အိမ္ျပန္ရ မယ့္ အေျခအေနဆိုရင္။

အဲဒီအေျခအေနေတြေအာက္မွာ ရွင္တို႔ကိုယ္၀န္ရွိလာမယ္ဆိုရင္ ဘာလုပ္ၾကမွာပါလဲ။

မထူးဆန္းဘူးလားရွင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ ဆိုး၀ါးရက္စက္တဲ့ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ထားတဲ့ သေႏၶသား၂၀၀၀ ေလာက္ေတြ႔ရွိမႈႀကီးျဖစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်မႈအေပၚ ျပည္ သူလူထုက ေဒါသ ထြက္ေနၾကတဲ့အခ်ိန္မွာမွ မစၥတာ ခ်ာလမ္ခ်ဳိင္းရဲ႕ မူ၀ါဒက ထြက္ေပၚ လာခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ဖို႔ႀကိဳးစားၾကတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြကို ေဒါသထြက္ ေနၾကတဲ့ ကိုယ္က်င့္တရား မွန္ကန္ေျဖာင့့္္မတ္တဲ့သူေတြအေနနဲ႔ ကိုယ္၀န္ ဖ်က္ခ်ေပးတဲ့ ေဆးခန္းေတြကို ပိုၿပီးအလွ်င္အျမန္ ေျပးသြားၾကရမယ့္ကိန္းဆိုက္ေစတဲ့ မစၥတာခ်ာလမ္ ခ်ဳိင္း ရဲ႕ လုပ္ရပ္က ဘာျပႆနာမွမရွိပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔ပါလဲ။

ေသခ်ာတာကေတာ့ ဒီဖမ္းဆီးျပန္ပို႔မယ့္ မူ၀ါဒက အသက္အႏၲရာယ္ရွိၿပီး စိတ္မခ်ရတဲ့ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်မႈကို မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္မ်ားျပားတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြ လုပ္လာေအာင္ တြန္းအားေပးေတာ့မယ္ ဆိုတာပါပဲ။ အေတာ္မ်ားမ်ားစိုးရိမ္ရတဲ့ က်န္းမာေရးပ်က္ယြင္းမႈ ေတြ ခံစားၾကရပါလိမ့္မယ္။ အမ်ားႀကီး ေသၾကပါလိမ့္အံုးမယ္။

ဒါနဲ႔ေတာင္ က်မတို႔က ဂ႐ုမစိုက္ၾကပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔ပါလဲ။ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်တာကို ေျပာ ၿပီး ခါတိုင္းလိုပဲ က်မတို႔က ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်တဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြကို အက်င့္ပ်က္ေတြ လိင္ ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးသူေတြအျဖစ္ အျပစ္တင္ၾကဖို႔ပါပဲ။ ဘာသာေရးကို အသံုးျပဳၿပီး မေကာင္းမႈအကုသိုလ္တခုအျဖစ္ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်မႈကို ျပစ္တင္႐ွံဳ႕ခ်၊ အဲဒီ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ခက္ခဲလွတဲ့ ဘ၀အေျခအေနေတြ ကိုိုယ္ခ်င္းစာတရားနဲ႔ စဥ္းစားေပး ၾကဖို႔ ျငင္းပယ္လိုက္ၾကဖို႔ပါပဲ။ အဲဒီအက်င့္ပ်က္ေနတဲ့အမ်ဳိးသမီးေတြကို အျပစ္ေပးသင့္ တယ္ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္ေတြးျမင္မႈနဲ႔ပဲ က်မတို႔ကသူတို႔ကို အကူအညီေပးဖို႔ကိုလည္း ျငင္း ဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ က်မတို႔ဟာအမ်ဳိးသမီးေတြကို နာက်င္ခံစားရမယ့္ လမ္းေၾကာင္းကို တြန္းပို႔ေပးေနတဲ့ ေထြျပားတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈတန္ဖိုးေတြ၊ လူမႈဘ၀အေလ့အက်င့္ေတြနဲ႔ ႏိုင္ ငံေတာ္မူ၀ါဒေတြကို လက္ခံက်င့္ သံုးေနၾကပါတယ္။

မစၥတာခ်ာလမ္ခ်ဳိင္းရဲ႕ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေတြကိုဖမ္းဆီးျပန္ပို႔ေရး မူ၀ါဒဟာ အဲဒါနဲ႔တ ဆက္စပ္တည္းပါပဲ။ သူ႔လိုပါပဲ က်မတို႔ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ေတြဟာ က်မတို႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနတယ္လို႔ ယံုၾကည္ထားၾကပါတယ္။ တကယ္လို႔သာ သူတို႔ကို ဒီမွာေမြးဖြားခြင့္ေပးလိုက္လို႔ရွိရင္ သူတို႔ရဲ႕ ကေလးေတြဟာ က်မတို႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို လူမႈျပႆနာေတြ ျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မယ္ေပါ့ေလ။

ဒီလိုဆိုရင္ က်မတို႔က မစၥတာခ်ာလမ္ခ်ဳိင္းကို သေဘာတူၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္ လို႔ က်မတို႔ရဲ႕သေဘာတူေထာက္ခံမႈက က်မတို႔ရဲ႕ လက္ေတြကို ေသြးစြန္းေစလိုက္တာ နဲ႔တူတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြကို ပိုၿပီးကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ေအာင္ တြန္းပို႔လိုက္သလို ျဖစ္သြားရင္ ေရာ ရွင္။

မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီဖမ္းဆီးျပန္ပို႔ေရးမူ၀ါဒဟာ က်မတို႔ရဲ႕ လူမ်ဳိးစုအာဃာတတခုတည္း မက ပါဘူး။ ျပႆနာက ဒီထက္ပိုၿပီးနက္႐ွိဳင္းပါတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈေတြကို ႐ိုက္ခတ္သက္ ေရာက္ေစႏိုင္တဲ့ လိင္ခြဲျခားဖိႏွိပ္မႈလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြ၊ ထိုင္းလူမ်ဳိးေတြ ဒါမွမဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ဘ၀နဲ႔ လိင္အေပၚထိမ္းခ်ဳပ္စီမံခြင့္ သူတို႔ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ကို ထိမ္းခ်ဳပ္စီမံခြင့္ စတဲ့အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးေတြကို လုယူခံလိုက္ ရတာျဖစ္တဲ့ သေဘာထားႏွစ္မ်ဳိး ခြဲျခားဆက္ဆက္မႈေထာင္ေျခာက္မွာ မိသြားၾကတာပါ ပဲ။

အဲဒါဟာ စရင္းဇယားေတြအားလံုးက ျပသေနတဲ့ က်မတို႔ရဲ႕ၾကင္နာမႈမဲ့ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ် မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒဟာ အမ်ဳိးသမီးေတြကိုေသေစ၊ နာက်ဥ္ဒဏ္ရာရေစသလို တ ျခား သူေတြကိုနာက်ဥ္ခံစားရေစေပမယ့္ သူတို႔ေတြက က်မတို႔ရဲ႕ ရင္ထဲမွာ ႐ိုက္ခတ္ လႈပ္ရွားသြားရေအာင္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္သြားေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းပါပဲ။

ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်မႈနဲ႔ဆက္ႏြယ္တဲ့ ေရာဂါေ၀ဒနာေတြေၾကာင့္ ေဆးကုသမႈခံယူခ်င္ၾကတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ အေရအတြက္အရ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ တႏွစ္ကိုအမ်ဳိးသမီး ၄၀၀,၀၀၀ ပတ္၀န္းက်င္ေလာက္ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ေနၾကတယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။ အဲဒီ ေရာဂါေ၀ဒနာေတြေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီး ၁၀၀,၀၀၀ မွာ ၃၀၀ ေလာက္ေသဆံုးေနၾကရပါ တယ္။ ဆိုလိုတာကေတာ့ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈမရွိ၊ တရား၀င္မဟုတ္တဲ့ ေဆးခန္းေတြေၾကာင့္ တရားမ၀င္ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်မႈေတြက တႏွစ္ကို အမ်ဳိးသမီးတသိန္းေလာက္ ေသဆံုးေန ၾကရတယ္ဆိုတာပါပဲ။

ဘယ္သူေတြက အေလးဂ႐ုျပဳၾကပါသလဲ။

တကယ္လို႔ အမ်ဳိးသမီးေတြၾကားမွာ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီ ပိုးကူးစက္မႈႏွံဳးထားပိုျမင့္မားလာေစ သလိုအစီအစဥ္မရွိတဲ့ ကိုယ္၀န္ရွိမႈျဖစ္ရပ္မ်ဳိးေတြ မ်ားျပားလာေစတဲ့ အမ်ဳိးသားေတြရဲ႕ ၁% သာ ကြန္ဒုမ္းသံုးစြဲၾကတယ္ဆိုတာကို မိသားစုစီမံကိန္းစရင္းဇယားေတြက ျပေန တယ္ဆိုရင္လည္း ကိစၥမရွိေတာ့ပါဘူး။

ေျပာလိုရင္းကေတာ့ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ခ်င္ေနၾကတဲ့ အမ်ဳိးသမီး ၇၀-၈၀% ဟာ သူတို႔ေတြ အလုပ္ျပဳတ္သြားမွာစိုးလို႔ ဒါမွမဟုတ္္ ေနာက္ထပ္ပါးစပ္တေပါက္ကို ထပ္ေကၽြးေမြးဖို႔ သိပ္ဆင္းရဲၾကလြန္းလို႔ျဖစ္တယ္ ဆိုတာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဗဟိုဦးတည္ခ်က္ကေတာ့ လိင္ စိတ္ကို ထိမ္းခ်ဳပ္ဖို႔လိုေနတဲ့ အက်င့္ပ်က္ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလးေတြသာျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းေတြရဲ႕ ႏွလံုးသားကင္းမဲ့မႈေတြ၊ လူမဆန္တဲ့ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအေလ့ အက်င့္ ေတြ ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးေတြကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ပိုရရွိေစႏိုင္တဲ့ ၀န္ ေဆာင္မႈေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္က မေပးအပ္ႏိုင္တဲ့အေပၚမွာေတာ့ ဘယ္တုန္းကမွ အျပစ္ တင္ေလ့မရွိပါဘူး။

က်မတို႔ရဲ႕လိင္အရဖိႏွိပ္တတ္တဲ့ ေလာကအျမင္မွာ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ အခြင့္အေရး ေပးလိုက္ရင္ ဆိုးသြမ္းသြားလိမ့္မယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မႈ စာရင္း ပိုဆိုးလာရတဲ့အေၾကာင္းဟာ အဲဒါေၾကာင့္ပါ။ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ခံရတဲ့ သေႏၶသား ေတြရဲ႕အေရအတြက္ဟာလည္း ဒီလိုပါပဲ။

ပိုျမင့္မားလာေလ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ ရက္စက္မႈကိုပိုၿပီးျပႏိုင္ အမ်ဳိးသမီးေတြကို ပိုၿပီး ထိမ္းခ်ဳပ္ဖို႔လိုၿပီဆိုၿပီး ပိုေျပာႏိုင္ၾကတာေပါ့ ရွင္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအေအးခန္းမွာ ေၾက ကြဲ၀မ္းနည္းစရာအျဖစ္ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်မႈအေပၚ ေဒါသအမ်က္ဟာ မစၥတာ ခ်ာလမ္ခ်ဳိင္း ရဲ႕ ဖမ္းဆီးျပန္ပို႔မႈမူ၀ါဒမွာရွိတဲ့ ရက္စက္မႈကို က်မတို႔ သိျမင္လာေအာင္မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်မႈ မူ၀ါဒကိုေရာ ေျပာင္းလဲသြားေစႏိုင္ပါသလား။

အမ်ဳိးသမီးေတြအေပၚ အျပစ္ပံုခ်ေနေသးဆဲ အခ်ိန္မွာေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။

အခုေတာ့ ေခါင္းႀကီးပိုင္းက သေႏၶသားေတြရဲ႕ေျခာက္လွန္႔ေနတဲ့ ၀ိညဥ္ေတြကို ၿငိမ္းေအး ေအာင္ေခ်ာ့ေမာ့ဖို႔ အျဖစ္ေျပာင္းလာၿပီး သတင္းေဖၚျပမႈ ရပ္ဆိုင္းသြားဖို႔ နီးလာပါၿပီ။ ဒီ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္မႈက ဂ႐ုဏာတရားကင္းမဲ့တဲ့ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ နဲ႔ လိင္ပိုင္းအရ သေဘာထားႏွစ္မ်ဳိး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို ကိုင္မလႈပ္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ကမ္းေျခ ကို ႐ိုက္ခတ္လာတဲ့လႈိင္းလိပ္တခုလို အားေလ်ာ့ေျပေလွ်ာသြးၿပီးေနာက္မွာ ဘာမွ မက်န္ ရစ္ခဲ့ေတာ့သလို ပါပဲရွင္။

စိုးေနလင္း

(Sanitsuda Ekachi ရဲ႕ Pregnant and persecuted ေဆာင္းပါးကိုဘာသာ ျပန္ဆိုိုပါ တယ္)

(ေဆာင္းပါးရွင္ Sanitsuda ဟာ Bangkok Post ရဲ႕ လက္ေထာက္အယ္ဒီတာ တေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။)

့http://www.naytthit.net

0 comments: